31. 1. 2011

My World Tuesday: Town Hall in Semily


This is the Town Hall in Semily (14 kms from Lomnice) in Hus Street. The original wooden building was built in 1691. Unfortunately, fast destroyed. The new hall was opened in 1874. In the building was a library, a credit union, a theater, a hotel and restaurent and food store at that time too. (www.semily.cz)
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: RADNICE V SEMILECH
Budova radnice v Semilech v Husově ulici. Původní dřevěná stavba byla postavena v roce 1691. Bohužel rychle zchátrala. Nová radnice byla otevřena v roce 1874. Budova sloužila zároveň jako knihovna, záložna, divadelní sál, dokonce i jako hotel s hostincem a obchod s potravinami. (www.semily.cz)
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

30. 1. 2011

Sunday Bridges: Bridge over Oleska

Junction of Oleska and Jizera in Semily
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST PŘES OLEŠKU
Soutok Olešky a Jizery v Semilech.

Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

28. 1. 2011

Information Reflections

Semily is a district town ca 14 kms from Lomnice. The town information centre on the Riegrovo namesti (Riegr square) with the small window reflection is on the shot.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE
Okresní město Semily se nachází ca. 14 dm od Lomnice. Na snímku je informační centrum s malými reflexemi v oknech, které se nachází na Riegrově náměstí.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


27. 1. 2011

Skywatch Friday: Turret in the Couds


Secession Villa in the town Semily. I like the stair in the turret among others. Can you see it?
We have got new snow in the last days. We are expecting a lot of sunshine in the next days. I can't wait.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
Secesní vila v Semilech - Podmoklicích. Kromě jiného se mi moc líbí schody ve věžičce. Vidíte?
V posledních dnech napadl nový sníh. V příštích dnech očekáváme spoustu sluníčka. Nemohu se dočkat.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


26. 1. 2011

Freezing Bath

This shot was taken from the bridge over Jizera river in the town Semily. Semily is about 14 km from Lomnice.
See other Outdoor Wednesday and More Watery Wednesday

MRAZIVÁ KOUPEL
Tento snímek byl pořízen z mostu přes Jizeru v Semilech. Semily jsou ca. 14 km od Lomnice.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a Watery Wednesday.

24. 1. 2011

By Angel

By Angel is called this restaurant. You can find it on the historical Valdstejn square in Jicin. Early Baroque building was built before 1640. The front was rebuilt after 1768 as well as the rear wing.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.


U ANDĚLA
Tato restaurace se jmenuje U Anděla a můžete ji najít na historickém Valštejnově náměstí v Jičíně.
Raně barokní stavba pochází z doby před rokem 1640. Průčelí bylo upraveno po roce 1768, z téže doby je i zadní křídlo.
(www.mujjicin.cz)
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.

20. 1. 2011

Snowy Babylon

The weather forecast talks about the cold and snow. I hope to see such a beauty this winter.
See more shots on the Nature Notes.

ZTRACENY VE SNĚHU
Předpověď počasí mluví o chladu a sněžení. Doufám, že ještě uvidíme tuto zimu takovouhle krásu.
Podívejte se na další snímky Nature Notes

19. 1. 2011

My 300th post: Kosov's Corners


Beautiful village Kosov by Lomnice has many romantic places. I found on my walk one of them.
See other Outdoor Wednesday.

300. PŘÍSPĚVEK: KOŠOVSKÁ ZÁKOUTÍ
V nádherné vesnici Košov (u Lomnice) můžete najít spoustu romantických míst. Při mé procházce jsem našla jedno z nich.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

18. 1. 2011

Staré Hrady

Window and doorway from the renaissance chateau Stare Hrady near Jičín.
See another shots Window Views and Doors too.

STARÉ HRADY 
Okno a dveře z renesančního zámku Staré Hrady nedaleko Jičína.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

17. 1. 2011

Old Building

This is the primary school building in Jicin. You can see the coat of arms of the city on the top part (see the shot below too). There is the protecting net because of the pigeons. Two birds just were there when we went there...


HISTORICKÁ BUDOVA
Toto je budova základní školy v Jičíně. V horní části můžete vidět znak Jičína (také viz spodní obrázek).  Je tam také ochranná síť kvůli holubům. Dva tam právě byli, když jsme šli okolo...

Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.

16. 1. 2011

Stone Bridge in Libstat (I)

This bridge in the village Libstat was originally built in 1822 and encludes the statues of St. Jan Nepomucký and St. Václav. Both are from the end of 18. century. 3 years ago was the bridge repaired. This shot ist almost one year old.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.
And see other shots on  Spirit Sundays from around the world.



Tento most ve vesnici Libštát byl postaven v roce 1822 a obsahuje sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Obě pocházejí z 18. století. Most byl před 3 lety opraven. Tento snímek je starý téměř rok.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) z celého světa.

15. 1. 2011

14. 1. 2011

Weekend Reflections: Charnel House Entry


North of Jicin at the village of Kbelnice is a military cemetery with the charnel house. (GPS Loc: 50°27'1.474"N, 15°20'40.917"E) The armies of Austria and Prussia clashed here in June 1866.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: VCHOD DO KOSTNICE
Severně od Jičína u vesnice Kbelnice se nachází vojenský hřbitov s kostnicí. (GPS Loc: 50°27'1.474"N, 15°20'40.917"E). V červnu 1866 se tu střetla vojska prusko-rakouské války.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

13. 1. 2011

Skywatch Friday: Sunset over Babylon


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: ZÁPAD SLUNCE NAD BABYLONEM
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

10. 1. 2011

My World Tuesday: Romantic View

This romantic view of Kosov was taken from Hradka. Last day's weather is very rainy and snow reminds no white beauty. We can't expect beautiful winter according the weather forecast.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: ROMANTICKÝ POHLED
Tento romantický pohled na Košov byl pořízen z Hrádek. V posledních dnech je velmi deštivo a sníh už nepřipomíná bílou krásu. Podle předpovědi počasí nemůžeme očekávat krásnou zimu.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

8. 1. 2011

7. 1. 2011

Skywatch Friday: View from Babylon

We have very grey weather in the last days, so I have one of the older shots for you today.
We can't see Lomnice from this place on the Babylon hill; but we see little of the surrounding.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: POHLED ZA BABYLONU
V posledních dnech máme velmi šedivé počasí, takže dnes pro vás mám jeden ze starších snímků.
Z tohoto místa na kopci Babylon nemůžeme vidět Lomnici, ale vidíme kousek nedalekého okolí.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

5. 1. 2011

In the Branches

A small house in the branches with the door and window in one.
See another shots Window Views and Doors too.

VE VĚTVÍCH
Malý domek ve větvích s dveřmi a oknem v jednom.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails