28. 6. 2012

Landscape View / Výhled do krajiny


Another image from the Kuks (Near Trutnov).
You can find The Czech Pharmaceutical Museum at this place too. Baroque pharmacy (By the pomegranate) was founded in 1743. It is the second oldest preserved pharmacy in the Central Europa. I wasn`t there this time. Maybe when my dougter gets older.
Další obrázek z Kuksu.
Na tomto místě můžete také najít druhou nejstarší dochovanou barokní lékárnu (U granátového jablka, z roku 1743) ve střední Evropě. Tentokrát jsem ji nenavštívila. Možná, až bude má dcera starší. 


Click for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

25. 6. 2012

Kuks
Kuks Hospital is a former convent with a hospital and church of the Holy Trinity  and the family tomb Sporck. The hospital was founded in 1707. Before the hospital is a gallery of allegorical baroque statues of the sculptor Matthias Bernard Braun. Statues were built in 1715-1718. On the one side 12 Virtues and on the another side 12 vices. More about Hospital Kuks.
Národní kulturní památka Hospital Kuks je bývalý klášter se špitálem a kostelem Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Sporck. Před hospitalem je galerie alegorických soch barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna z let 1715-1718. Na jedné straně je zobrazeno 12 ctností a na druhé 12 neřestí. Více o Hospitalu Kuks.

Click to see more Our World Tuesday . Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět

24. 6. 2012

To The Hospital Kuks / K Hospitalu Kuks


Kuks is the name of the village in the Trutnov`s District (near Giant Moutains). This week I will show you more about this beautiful place. The Bridge leads to the octagonal Church of Holy Trinity and the baroque Hospital with famous sculptures by Matthias Bernard Braun. More about the Hospital Kuks.
See other shots from Scenic Sunday, other Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo and show Your Sunday Best.

Kuks je vesnice v trutnovském okrese. Tento týden bych chtěla ukázat několik fotografií z tohoto krásného místa.
Most na fotografii vede ke kostelu Nejsvětější trojice a baroknímu Hospitalu se známými sochami Matyáše Bernarda Brauna. Více o Hospitalu Kuks.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday), podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo a ukažte Své nejlepší nedělní snímky (Your Sunday Best).
Scenic Sunday

22. 6. 2012

21. 6. 2012

18. 6. 2012

Tatra v Českém ráji


The Start of the 23rd year of Tatra in The Bohemian Paradise in Lomnice was this Saturday.
23. ročník Tatry v Českém ráji startoval tuto sobotu v Lomnici.


Click to see more Our World Tuesday and Ruby Tuesday 2. Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět a Červené úterý 2.
Ruby Tuesday 2

17. 6. 2012

Tatra v Českém ráji


The Start of  the 23rd year of Tatra in The Bohemian Paradise in Lomnice was this Saturday.
23. ročník Tatry v Českém ráji startoval tuto sobotu v Lomnici.


Show Your Sunday Best, Weekend Reflections and see more shots on Shadow Shot Sunday from around the world.


Shadow Shot Sunday 2

14. 6. 2012

Skywatch Friday / Páteční sledování oblohy


Another one image to the 140th anniversary of the volunteer firefighters in Lomnice nad Popelkou serie.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

Další snímek ze série 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

12. 6. 2012

Anniversary / Výročí


You can see more photos from the 140th anniversary of the volunteer firefighters in Lomnice nad Popelkou today.
Dnes si můžete prohlédnout další fotografie ze 140 výročí Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou.

More participants on Ruby Tuesday 2
Ruby Tuesday 2

11. 6. 2012

Anniversary / Výročí


You could see the first shot from the 140th anniversary of the volunteer firefighters in Lomnice nad Popelkou yesterday. Today another one.
Včera jste si mohli prohlédnout první obrázek ze 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou. Dnes nabízím k prohlédnutí další.

Click to see more Our World Tuesday . Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si další obrázky na téma Náš úterní svět.


10. 6. 2012

Anniversary / Výročí


The 140th anniversary of the volunteer firefighters  in Lomnice nad Popelkou was this saturday. The celebration was also attended by members of the volunteer firefighters from the village Nova Ves nad Popelkou with their historical hand fire pump from 1907. In 1922 was added the motor to the machine.


Oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou, která se konala tuto sobotu, se zúčastnili i členové sboru z Nové Vsi nad Popelkou s jejich historickou ruční hasičskou stříkačkou z roku 1907. V roce 1922 byla doplněna o motor.

Show Your Sunday Best.

8. 6. 2012

SkyWatch Friday / Páteční sledování oblohy


View from the Babylon hill. You can see Lomnice and Giant Moutains.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

Výhled z kopce Babylón na Lomnici a Krkonoše.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

4. 6. 2012

On The Road / Na cestě


This road leads from the district Hradka to the centrum of Lomnice.
Cesta z Hrádek do Lomnice.

My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

3. 6. 2012

Sunday Best


Today's picture was taken from the Babylon hill. You can see one part of Lomnice with the Giant Moutains behind here.
Na dnešním obrázku foceném z kopce Babylón můžete vidět Lomnici a v pozadí Krkonoše.


Show Your Sunday Best.

2. 6. 2012

Scenic View / Malebná vyhlídka


This picture was taken on the Babylon Hill near the view point on the ski-jumping structure in Popelky.
Tento snímek byl pořízen nedaleko rozhledny na skokanském můstku v Popelkách.

See other shots from Scenic Sunday.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Scenic Sunday

1. 6. 2012

Clouds Over The Babylon Hill / Mraky nad Babylónem


The shot was taken one month ago. The field is geen now and after hot weather we have rainy morning today. Finally!
PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails