30. 11. 2010

Outdoor Wednesday: On Babylon Hill

You can see the Babylon hill on the few of my photos. The most were taken from Lomnice.  This shot is from the other side of the hill. In the direction of left you can go to Hradka and Morcinov and in the direction to the right you can go back to Lomnice.
See other shots on Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA
Na spoustě mých fotografií vidíte kopec Babylón z pohledu od Lomnice.  Tento snímek je focen ze zadní strany kopce. Vlevo můžeme pokračovat směrem na Hrádka a Morcinov - vpravo zpátky do Lomnice.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

29. 11. 2010

My World Tuesday: Košov's Poetry

Another shot from the beautiful walk on village Kosov by Lomnice.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: KOŠOVSKÁ POEZIE
Další snímek z krásné procházky vesnicí Košov u Lomnice.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

28. 11. 2010

Blue Monday: Košov

This road leads from village Kosov to Lomnice.
See more shots on the Blue Monday from around the world.

MODRÉ PONDĚLÍ: KOŠOV
Tato silnice vede z vesnice Košov do Lomnice.
Podívejte se na další snímky Blue Monday (Modré pondělí) z celého světa.27. 11. 2010

Shadows on the Snow

You can find this place by the road from village Kosov to Lomnice. The wood (the hill) is Babylon. From this place is beautiful view.
See other shots on  Spirit Sundays and Shadow Shot Sunday from around the world.

STÍNY NA SNĚHU

Toto místo můžete najít u silnice z vesnice Košov do Lomnice. Les (kopec) je Babylón. Z tohoto místa je nádherný výhled.
Podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) a Nedělní snímky stínů (Shadow Shot Sunday) z celého světa.26. 11. 2010

Scenic Sunday: Hradka

This road leads to the part of Lomnice called Hradka (GPS: Loc: 50°31'18.781"N, 15°20'41.191"E).
See other shots on Scenic Sunday from around the world.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: HRÁDKA
Tato cesta vede do části Lomnice zvané Hrádka.
 Podívejte se na další snímky Scénické neděle (Scenic Sunday)  z celého světa.

Scenic Sunday

25. 11. 2010

Skywatch Friday: Babylon on the Afternoon


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: ODPOLEDNÍ BABYLON
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

23. 11. 2010

ABC Wednesday: S is for Sedmihorky

Today's shot is from the spa village Sedmihorky. We were there on several trips and walks. Sweet summer memories.
See more shots on the ABC Wednesday is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nathalie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa: S jako Sedmihorky
Dnešní snímek je z lázeňské vesnice Sedmihorky. Byli jsme tam na několika výletech a procházkách. Sladké letní vzpomínky.
Podívejte se na další snímky ABC středa jako...


22. 11. 2010

My World Tuesday: Balcony

You can find this balcony on my favorite chateau Sychrov.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: BALKÓN
Tenhle balkón najdete na mém oblíbeném zámku na Sychrově.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

21. 11. 2010

Sunday Bridges: Foot Bridge on Sychrov (I)


Under this foot bridge was water formerly. The stones are around.  It must have been beautiful scenery. You can find this place in the park of the chateau Sychrov.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: LÁVKA NA SYCHROVĚ (I)
Pod touto lávkou původně byla voda. Okolo jsou kameny. Musela to být krásná podívaná.
Prohlédněte si další
Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

20. 11. 2010

Tree Shadows


This is the shot from the Cathedral of the Birth of the Virgin Mary in Turnov again.
See other shots on  Spirit Sundays and Shadow Shot Sunday from around the world.

STÍNY STROMŮ
Toto je opět snímek Chrámu Narození Panny Marie v Turnově.
Podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) a Nedělní snímky stínů (Shadow Shot Sunday) z celého světa.19. 11. 2010

Weekend Reflection: Sychrov Reflection (I)

This is the view from the chateau park in Sychrov. The wedding shots are taken on this stairs often.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE : SYCHROVSKÉ REFLEXE (I)
Toto je pohled ze zámeckého parku na Sychrově. Na těchto schodech jsou často foceny svatební snímky.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


18. 11. 2010

Skywatch Friday: Early Evening on Babylon (IV)

Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODVEČER NA BABYLONĚ (IV)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

16. 11. 2010

ABC Wednesday: R is for Roof

The roof on the shot needs maybe more color but the painting is beautiful and recently renewed. You can find this building on the Havlickovo namesti (Havlicek square, GPS Loc: 50°35'17.345"N, 15°9'33.522"E) in Turnov. In the lower part is restaurant and over it was always any hotel.
See other contributors on the theme R is for... on ABC Wednesday. Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nathalie, Roger, Sylvia, Troy.

ABECEDNÍ STŘEDA: R JAKO...
Střecha možná potřebuje více barvy, ale malba je nádherná a nedávno renovovaná. Tuto budovu můžete najít na Havlíčkově náměstí (GPS Loc: 50°35'17.345"N, 15°9'33.522"E) v Turnově. Ve spodní části budovy je restaurace a nad ní byl vždy hotel.

Podívejte se na další přispěvovatele na téma R jako... na ABC Wednesday.

15. 11. 2010

Figural Sgraffiti

This is the renaissance chateau Stare Hrady with figural sgraffiti from the 16th century. (27 kms from Lomnice, GPS Loc: 50°23'10.793"N, 15°12'48.602"E). You can find it near Jicin. 
Click for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
To see more Sepia Scenes or to participate go to: Sepia Scenes

FIGURÁLNÍ SGRAFITI
Toto je renesanční zámek Staré Hrady s figurálními sgrafiti ze 16. století. (27 km od Lomnice, GPS Loc: 50°23'10.793"N, 15°12'48.602"E). Zámek můžete najít nedaleko Jičína.
Klikněte pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
Prohlédněte si i další Sépiová zákoutí


14. 11. 2010

View

Will you sit down and look at the beautiful Cathedral of the Birth of he Virgin Mary in Turnov.
See other shots on Scenic Sunday and Spirit Sundays from around the world.

VÝHLED
Posaďte se, prosím, a podívejte se na nádherný Chrám Narození Panny Marie v Turnově.
Podívejte se na další snímky Scénické neděle (Scenic Sunday) a Duchovní neděle (Spirit Sundays) z celého světa.

Scenic Sunday

13. 11. 2010

Shadows on the Bridge

This shot is from the trip to the chateau Hruba Skala this summer. The people are watching the climbing by the bridge. (Shot see here)
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.
And see more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

STÍNY NA MOSTĚ
Tento snímek pochází z výletu na zámek Hrubá Skála, kde jsme byli v létě. Lidé z mostu sledují lezení (podívejte se zde).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
Prohlédněte si jiné Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.
12. 11. 2010

Weekend Reflection: Sychrov Reflection


Interesting views on the chateau Sychrov from the each side.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: SYCHROVSKÉ REFLEXE
Pohledy na zámek Sychrov jsou zajímavé z každé strany.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


11. 11. 2010

Skywatch Friday: Early Evening on Babylon (III)


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: POZDNÍ ODPOLEDNE NA BABYLONU (III)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

10. 11. 2010

Outdoor Wednesday: Chateau Park


Walks in the Sychrov park are always beautiful. But they are more poetic in autumn.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: ZÁMECKÝ PARK
Procházky zámeckým parkem na Sychrově jsou vždy nádherné. Na podzim mají ale více poetiky.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

9. 11. 2010

Quier Corner

This is the quiet quier corner in the Turnov cemetery.
See more shots on the ABC Wednesday Q is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.
To see more Sepia Scenes or to participate go to: http://www.sepiascenes.blogspot.com/

ZÁKOUTÍ
Tohle je klidné zákoutí na hřbitově v Turnově.
Podívejte se na další snímky ABC středa jako... a Sépiová zákoutíLinkWithin

Related Posts with Thumbnails