31. 3. 2010

Next Spring Messenger


Crocus. I absolutely love these beautiful flowers. More or less we can find at least one piece of crocus on every garden.

DALŠÍ POSEL JARA
Krokus. Tyto nádherné květiny absolutně zbožňuji.
Víceméně na každé zahrádce nalezneme alespoň jeden kus.

30. 3. 2010

A Little Another Castle


In fact this is not a castle but the textile factory, which was built at the beginning of the 20th century by the Šlechta family.

TROCHU JINÝ HRAD
Ve skutečnosti toto není hrad ale textilní firma. Budova byla postavena rodinou Šlechtových na začátku 20. století.

29. 3. 2010

Late Afternoon On The Square


In the next photo from Lomnice I want to show you is one part of the historical Hus square (named after Jan Hus). The stairs on the right lead to the Lomnice`s museum (backside of this building was the Friday`s photo).
POZDNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ
Další fotografií z Lomnice vám chci ukázat část historického Husova náměstí (pojmenováno po Janu Husovi). Schody vpravo vedou do muzea (zadní strana budovy byla na pátečním obrázku.)

28. 3. 2010

Gray Capricious Day


Today we had true capricious day. After 15 minutes sunshine 15 minutes rain.
I like the threes in the dark clouds on the photo (larger version looks better).
ŚEDIVÝ APRÍLOVÝ DEN
Dnes jsme měli skutečně aprílový den. Po 15 minutách sluníčka následoval 15 min. déšť.
Na fotografii se mi líbí kontrast stromů s šedivými mraky (zvětšený obrázek vypadá lépe).

27. 3. 2010

Joy at spring


One of important spring activities. I still remember...
JARNÍ RADOSTI
Jedna z nejdůležitějších jarních aktivit. Ještě si matně vzpomínám...

26. 3. 2010

Sometimes the backside looks better


The backside of the Lomnice`s museum worked on me always better than the front from the square. Maybe it's because the trees? So today let's look at the backside. The building was built in the early 19th century and the owner was the member of industrialist Šlechta`s family (more information on the website of the Museum and Gallery Lomnice nad Popelkou text only in Czech, link is on the Photos).
ZADNÍ STRANA NĚKDY VYPADÁ LÉPE
Pohled na zadní stranu městského muzea na mne vždycky působil lépe než čelní strana z náměstí. Dnes se tedy podívejme na něj. Budova muzea navíc nedávno získala nový kabát. Budova byla postavena v první třetině 19. století a majitelem byl člen průmyslnické rodiny Šlechtových (více informací na stránkách Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou).


Lomnice´s ways are usually a little bit uphill
V Lomnici je to chvíli na kopeček, chvíli trochu z kopečku.

25. 3. 2010

Last picture of snowy Lomnice this winter


Too long winter, snow enough. In the last hours we are almost snowless. Snow disappeared at lightning speed. Photo was taken from the Babylon hill two days ago. Lomnice is a little bit in the valley.

POSLEDNÍ SNÍH TÉTO ZIMY
Příliš dlouhá zima, hodně sněhu. V posledních hodinách nemáme už prakticky žádný sníh. Zmizel rychlostí blesku. Snímek byl pořízen z kopce Babylon přede dvěma dny. Lomnice je v mírném údolíčku.

23. 3. 2010

22. 3. 2010

Beautiful morning


We have this amazing view from our window. So much colours. I can't wait until to evening. I had to share on this beautiful morning with you.

21. 3. 2010

Inclement day, even in a fairy town


Jicin is located near the Lomnice nad Popelkou and is one of the centers of the Bohemian Paradise. Jičín is often fairy tale called. Annualy take place this city the festival: (this year No. 20) "Jicin - The Town of Fairy Tales" .
Today, however, didn`t any fairy-tale magic work and it was gray rainy weather, as most of our territory.
We weren`t definitely in this city at last.

19. 3. 2010

Spring in the air


This picture could be taken anywhere. But the today`s walk in the park was full of the spring air. I hope that the photo is a bit of atmosphere.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails