30. 9. 2011

Skywatch Friday: Park in Sychrov


View from the chateau Sychrov on Orangery.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: SYCHROVSKÝ PARK
Pohled ze sychrovského zámku na oranžerii.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

29. 9. 2011

28. 9. 2011

Zehrovka's ValleyZehrovka's valley is one of the richest places of the springs and wells in the Bohemian Paradise. Till now they are supplying the drinking water to the local residents. One of the places with the drink water is on the second shot.
See more shots on the Nature Notes and see other Outdoor Wednesday.

ÚDOLÍ  ŽEHROVKY
Údolí Žehrovky patří k nejbohatším lokalitám pramenů a studánek v Českém ráji. Dodnes zásobují pitnou vodou místní obyvatele.
Podívejte se na další snímky Nature Notes a další fotografie viz Outdoor Wednesday.


27. 9. 2011

Watery Wednesday: Zehrovka Stream


The Zehrovka stream flows from the Seminsky pond in these area. This is the another place of the national preserve Valleys under Trosky. You can walk here by the trip to Nebakov (yesterday's post).
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: POTOK ŽEHROVKA
V těchto místech vytéká potok Žehrovka ze Semínského rybníka.  Další místo z přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Procházkou si sem můžete vyjít třeba při cestě do Nebákova, kam jsem vás vzala na obhlídku včera.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

26. 9. 2011

Our World Tuesday: Mill in Nebakov


This mill house is situated by the Nebak pond dike (on the Zehrovka stream) and it is also Vlk's mill (Vlkuv mlyn) called. Today's form is from 1743 but the mill was built by the rock already in 1455. The mill was declared as a cultural monument. There is a beautiful place for the walks on the valley among the sandstonde rocks.
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

NÁŠ ÚTERNÍ SVĚT: MLÝN V NEBÁKOVĚ
Tento mlýn se nachází u hráze rybníka Nebák (leží na potoku Žehrovka) a jmenuje se Vlkův mlýn. Dnešní podoba pochází z roku 1743, ale mlýn stojící u skály byl postaven již v roce 1455. Mlýn, který byl vyhlášený kulturní památkou. Nádherné místo pro procházky v údolí mezi pískovcovými skalami.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause.


25. 9. 2011

Walk by the Dolsky PondSee more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo. And see another shots "Walk in the street" on Walk in New York

PROCHÁZKA U DOLSKÉHO RYBNÍKU
Podívejte se i na jiné  snímky "Procházek po ulicích" na Walk in New York. Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

22. 9. 2011

Skywatch Friday: Girl on the Beach


Early evening on the beach in Croatia.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: DÍVKA NA PLÁŽI
Podvečer na pláži v Chorvatsku.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

19. 9. 2011

Our World Tuesday: Holiday Memories


I'm back from my holiday in Croatia. You may find this beautiful sunny place in Okrug Gornji by Trogir.
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

NÁŠ ÚTERNÍ SVĚT: VZPOMÍNKY NA DOVOLENOU
Jsem zpátky z mé dovolené v Chorvatsku. Tohle krásné slunečné místo můžete najít v Okrugu Gornji u Trogiru.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

7. 9. 2011

Valley by Dolsky pond


I showed you the first shots from the valley under Trosky yesterday. The next image is from this area too. It was taken on the crossway by the Dolsky pond. Great choice for the walks or bicycle rides. This way leads to the Mladejov village. Example for the trip: Mladejov – Dolni Mlyn 2 km – rocks U Apoleny 4 km – Trosky, parking 5 km – Troskovice 6 km – Nebakov 8 km – Dolni Mlyn 10 km - Mladejov 12 km (More about activity tourism in Cesky raj).
The valleys under Trosky was declared a national preserve in 1999 mainly to protect the wetlands on the bottom of the valley around the Zelejovsky stream and the Zehrovka stream.
This is my last post before my holiday. I'll be back with the next photos on 19 th September. I'm looking forward to your next visits and comments on Lomnice (Bohemian Paradise) Daily Photo.
See more shots on the Nature Notes and see other Outdoor Wednesday.

ÚDOLÍ  U DOLSKÉHO RYBNÍKU
Včera jsem vám ukázala snímky z Podtroseckého údolí. Další obrázek je také z této oblasti. Byl pořízen na křižovatce u Dolského rybníka. Skvělá volba pro výlety nebo výlety na kole. Tato cesta vede do Mladějova.  Návrh výletu: 
Mladějov – Dolní Mlýn 2 km – skály U Apoleny 4 km – Trosky, parkoviště 5 km – Troskovice 6 km – Nebákov 8 km – Dolní Mlýn 10 km - Mladějov 12 km (Více o aktivním turismu v Českém ráji). Podtrosecká údolí byla vyhlášena v roce 1999 přírodní rezervací především kvůli ochraně mokřadů na dně údolí okolo Želejovského potoka a Žehrovky. 
Tohle je můj poslední příspěvek před dovolenou. Další fotografie budou od 19. září. Těším se na vaše další návštěvy a komentáře na Lomnice (Bohemian Paradise) Daily Photo.
Podívejte se na další snímky Nature Notes
 a další fotografie viz Outdoor Wednesday.

6. 9. 2011

Watery Wednesday: Dolsky Pond


Around Trosky Castle (north and northeast) are several little valleys. These canyon-like valleys are lined with rocks and at the botoom are 8 ponds (Vezak, Krcak, Hrudka, Dolsky and Podseminsky pond). The whole ponds system was built around in the 16th century. The Dolsky pond is on the shots today. The valleys under Trosky was declared a national preserve in 1999 mainly to protect the wetlands on the bottom of the valley around the Zelejovsky stream and the Zehrovka stream.


VODNÍ STŘEDA: DOLSKÝ RYBNÍK
V kaňonových údolích severně a severovýchodně okolo hradu Trosky z velké části lemovaných skalami se nachází 8 rybníků (Věžák, Nebák, Vidlák, Rokytňák, Krčák, Hrudka, Dolský a Podsemínský rybník). Celá soustava rybníků byla vybudována asi v 16. století. Na dnešním obrázku je Dolský rybník.
Podtrosecká údolí byla vyhlášena v roce 1999 přírodní rezervací především kvůli ochraně mokřadů na dně údolí okolo Želejovského potoka a Žehrovky.
More Watery Wednesday
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

5. 9. 2011

Our World Tuesday: Trosky


Trosky Castle is the main symbol of the microregion called Bohemian Paradise. On my shots was the castle showed from afar, now you can see the castle ruins from the village Troskovice near Trosky. Trosky was founded in the late 14th century by the owner of a local estate Cenek of Wartenberg. There are two basalt rocks with the towers (defense and residential) and between them was palace. Lower is called "Baba" (Old woman, 47 m) and the other "Panna" (Young girl, 57 m). The castle was never conquered.
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

NÁŠ ÚTERNÍ SVĚT: TROSKY
Státní hrad Trosky je jednou z dominant mikroregionu zvaného Český ráj. Trosky jsem již ukazovala z dálky , nyní si je můžete prohlédnout z vesnice Troskovice, odkud se můžete na hrad vydat. Hrad založil koncem 14. století majitel zdejšího panství Čeněk z Vartemberka. Na hřebenu mezi oběma vrcholy čedičových skal založil vnitřní hrad s obytnými paláci a na vrcholu obou skal pak nechal vybudovat obranné, ale zároveň obytné věže. Nižší se jmenuje Baba (47 m) a druhá Panna (57 m). Hrad nebyl nikdy dobyt. Pro více informací se podívejte na www.hrad-trosky.eu
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 3. 9. 2011

Sunday Bridges: History


This shot was taken on my holiday in Libochovice (North Bohemia). Even in the 30th of 20 Century was over the creek of Ohre the iron bridge. Now is here only one pillar (on the left). How the iron bridge looked like see this image. Behind the trees we can see the new bridge over Oleska.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: HISTORIE
Tento snímek byl pořízen při mé dovolené v Libochovicích (Severní Čechy). Ještě ve 30. letech 20. století byl přes zátoku Ohře železný most. Nyní tu zbyl jen pilíř (nalevo). Jak most vypadal se můžete podívat na tomto obrázku. Za stromy můžeme vidět nový most přes řeku.  
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

2. 9. 2011

Weekend Reflections: Courtyard


This is one part of the courtyartd of the Hruby Rohozec chateau.
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: NÁDVOŘÍ

Tohle je jedna z částí nádvoří zámku Hrubý Rohozec.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails