28. 7. 2011

Skywatch Friday: Early Evening


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODVEČER
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

27. 7. 2011

Outdoor Wednesday: Dlaskův statek (Dlask's Farm) V.


A typical and rarely preserved specimen of the Jizera region house is located in Dolanky near Turnov. The originally freeholder's homestead and magistrate's house was constructed in the valley of the Jizera river in 1716. Dlask farm is one of the most beautiful and also the most typical examples of the timbered architecture of the Czech countryside. You may see this view from the Jizera river.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: DLASKŮV STATEK (V)
Typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu se nachází v Dolánkách u Turnova. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v údolí řeky Jizery v roce 1716. Dlaskův statek je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené architektury českého venkova. Na tomto snímku je vidět statek z pohledu od Jizery. (Více na www.muzeum-turnov.cz/content_pages/view/26)
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

26. 7. 2011

Watery Wednesday: Weir in Dolanky


This shot of the rubber weir in Dolanky was taken this sunday. High water was here before one or two days.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: JEZ V DOLÁNKÁCH
Tento snímek gumového jezu v Dolánkách u Turnova byl pořízen tuto neděli. Den nebo dva dny předtím byl na Jizeře druhý povodňový stupeň.

Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

25. 7. 2011

My World Tuesday: On The CourtyardChateau Hruby Rohozec is located near town Turnov and above the Jizera river. It was built in the 2nd half of the 13th century. Since then was the chateau severals rebuilt. It used to be the residence of the Vartenberk, Krajíř and Des Fours Walderode noble families. At present is the state chateau Hrubý Rohozec open to the public. More informations: www.hruby-rohozec.eu
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: NA NÁDVOŘÍ
Zámek Hrubý Rohozec leží nad řekou Jizerou nedaleko Turnova. Byl postaven ve 2. polovině 13. století a od té doby několikrát přestavěn. Býval rezidencí šlechtických rodů Vartenberk, Kajíř a Des Fours Walderode. Nyní je státní zámek Hrubý Rohozec otevřen veřejnosti.
 Více informací: www.hruby-rohozec.eu
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
24. 7. 2011

Sunday Bridges: Bridge Over Oleska


See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST PŘES OLEŠKU
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

23. 7. 2011

Scenic Sunday: Pond in Jinolice (I)


We can get to the another beach and camp in the opposite pond side following this path.
See other shots from Scenic Sunday.


SCÉNICKÁ NEDĚLE: OBORSKÝ RYBNÍK V JINOLICÍCH
Po hrázi se dá dojít na druhou pláž a do dalšího kempu.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Scenic Sunday

22. 7. 2011

Weekend Reflections: Small Reflections


Job centre in Semily. The red window belongs to the red door from the past week.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: MALÉ REFLEXE
Úřad práce v Semilech. Červené okno patří k červeným dveřím z minulého týdne.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


21. 7. 2011

Skywatch Friday: Arrow


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: ŠÍP
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

20. 7. 2011

Outdoor Wednesday: Jinolice Pond


Another view on the Oborsky Pond.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: JINOLICKÝ RYBNÍK
Oborský rybník z jiného pohledu.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

18. 7. 2011

My World Tuesday: Rowing Boats


Jinolice is small village cca. 10 kms from Lomnice nad Popelkou. There are many possibilities for the summer holliday or weekend. The pond called "Oborsky" is on the shot and Recreational Complex EDEN. See more about this place.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: LOĎKY
Jinolice je malá vesnice ca. 10 km od Lomnice nad Popelkou. V těchto místech je spousta možností k letní rekreaci nebo pro volné dny. Na tomto obrázku je vidět Oborský rybník a rekreační zařízení EDEN. Více o tomto místu.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

17. 7. 2011

Sunday Bridges: Railway Bridge


The another railway bridge in Semily. We can get through this tunnel to the train station. But I would not go this way alone.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: ŽELEZNIČNÍ MOST
Další železniční most v Semilech. Tímto tunelem se dá dostat k vlakovému nádraží. Pokud bych šla sama, určitě bych se tomuhle tmavému místu vyhnula :-)
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

16. 7. 2011

Shadow Shot Sunday: New Way


One of the old houses in Semily. It is situated on the new way towards the village Benesov.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: NOVÁ CESTA
Jeden ze starých domů v Semilech. Stojí u renovované cesty směrem na Benešov.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
14. 7. 2011

Skywatch Friday: Evening


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: VEČER
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

13. 7. 2011

Outdoor Wednesday: In The ShadowThe best place for the hot days is the shade. On the bench in the Rieger square in Semily in this fall.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: VE STÍNU
V horkých dnech je nejlépe ve stínku. Tady třeba na lavičce v parku Riegrova náměstí v Semilech.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

10. 7. 2011

Sunday Bridges: "Covered" Bridge


This railway bridge is covered by the trees. You can find it in Semily. It is on the track Semily (right) - Stara Paka (left).
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: "KRYTÝ" MOST
Tento železniční most krytý stromy můžete najít v Semilech. Tato trať vede ze Semil na Starou Paku.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

9. 7. 2011

Scenic Sunday: Embankment


View on the Jizera river from the embankment.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: NÁBŘEŽÍ

Pohled na Jizeru z nábřeží.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).

Scenic Sunday

8. 7. 2011

Weekend Reflections: Puddle


This is one part of the railway station in Semily.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: LOUŽE
Část železničního nádraží v Semilech.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


7. 7. 2011

Skywatch Friday: Stormy Sky


The another one shot from the stormy series. Now with the rest of the rainbow.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: BOUŘKOVÉ NEBE
Další snímek z bouřkové série. Nyní se zbytkem duhy.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


4. 7. 2011

Cherries


See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.
See more shots on the Macro Monday. Hosted by Lisa.

TŘEŠNĚ
Podívejte se na další snímky Macro Monday. Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.
2. 7. 2011

Scenic Sunday: Sedmihorky


View on the village Sedmihorky. The shot was taken on the road from spa Sedmihorky to the Hruba Skala in the spring.
See other shots from Scenic Sunday.

Výhled na Sedmihorky. Snímek byl pořízen na jaře z cesty z lázní Sedmihorky na Hrubou Skálu.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails