9. 12. 2011

Skywatch Friday: Giant Moutains and Clouds


View of the Giant Moutains with clouds over the Lomnice's rooftops.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: KRKONOŠE S MRAKY
Za lomnickými střechami jsou vidět mezi mraky Krkonoše.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

12. 11. 2011

House in the Sychrov's park


See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.
See other shots from Scenic Sunday.


NEDĚLNÍ STÍNY: DOMEK V SYCHROVSKÉM PARKU
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa. 
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).

Scenic Sunday

10. 11. 2011

Skywatch Friday: Moon


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: MĚŠÍC
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

5. 11. 2011

Scenic Sunday: Chateaurestaurant


One of the entrances to the Chateaurestaurant in Sychrov.
It was the stable and was in the second half of the 20th century rebuilt.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: ZÁMECKÁ RESTAURACE
Scenic SundayPůvodně konírna byla přestavěna na Zámeckou restauraci.
Nachází se v areálu zámku na Sychrově.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).

3. 11. 2011

Skywatch Friday: Autumn Babylon


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODZIMNÍ BABYLON
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

31. 10. 2011

Important Guard Behind The Fence


You can see several times a day in the sychrov's park see the falconry presentation from May to September. This is the important guard by the fence.
Click here to view thumbnails for all participants of the Theme Day "Fences" on the City Daily Photo.
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

DŮLEŽITÁ HLÍDKA U PLOTU
Od května do září si v zámeckém parku na Sychrově můžete několikrát za den prohlédnout sokolnickou ukázku. Tohle je hlídací četa dravého osazenstva. 
Podívejte se na náhledy fotografií účastníků tématu dne PLOTY komunity City Daily Photo.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

30. 10. 2011

Spiritual Sundays: St. John of NepomukThe statue of St. John of Nepomuk in the rock by the Nebak pond.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: SV. JAN NEPOMUCKÝ
Socha sv. Jana Nepomuckého u hráze rybníka Nebák.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

24. 10. 2011

Blue DoorwayYou can find this beautiful blue entrance in Troskovice on the way to the Trosky castle.
This is the Dolly's and Teddy Bear's Museum. (www.muzeumpanenek.cz)

MODRÉ DVEŘE
Tento krásný vstup naleznete ve vesnici Troskovice, při výletu na Trosky.
www.muzeumpanenek.czSee more shots on the Blue Monday from around the world. See more Monday Doorways by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

Podívejte se na další Pondělní dveře u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.
Podívejte se na další snímky Blue Monday (Modré pondělí) z celého světa.

21. 10. 2011

Weekend Reflection: Orangery


These are the backside windows of the orangery in Sychrov.
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: ORANŽERIE
Tato okna patří zadní straně sychrovské oranžerie.

Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

20. 10. 2011

Skywatch Friday: Giant Moutains


View of the Giant Moutains over the Lomnice's rooftops.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: KRKONOŠE
Pohled na Krkonoše přes lomnické střechy.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

19. 10. 2011

Outdoor Wednesday: Café in OrangeryThis shot was taken before the orangery in the sychrov's park. Sychrov is located between the towns Turnov and Liberec. The orangery was renowed and last year new opened. The café and cake shop are there and it is the place for the concerts and expositions too.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: KAVÁRNA V ORANŽERII. 
Tento snímek byl pořízen před oranžerií, která se nachází v sychrovském parku. Oranžerie byla renovována a minulý rok znovu otevřena. Nachází se tam kavárna a cukrárna a pořádají se zde koncerty a výstavy.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

18. 10. 2011

My World Tuesday: Nature Trail


This wood carving alert to the nature trail Forest journey with Kamil Rohan. It starts by the Sychrov's castle.

NÁŠ ÚTERNÍ SVĚT: NAUČNÁ STEZKA
Toto místo připomíná naučnou stezku Lesní putování s Kamilem Rohanem, která začíná u sychrovského zámku.The trail has 6 stand points and it is 1,8 km long. On the another shot is the last stand point by the Arthur's castle (view here).
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

Tato naučná stezka má 6 zastavení a je 1,8 km dlouhá. Na dalším snímku si můžete prohlédnout poslední zastávku u Arthurova hradu (o hradu)
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

16. 10. 2011

Sunday Bridges: Footbridge


Footbridge in the chateau park in Sychrov.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: LÁVKA 
Lávka v zámeckém parku na Sychrově.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

14. 10. 2011

Weekend Reflections: Zehrovka


This image was taken on the way from Nebakov to Podsemtin. The way leads along the Zehrovka stream. This valley belongs to the valleys under Trosky. They were declared a national preserve in 1999 mainly to protect the wetlands on the bottom of the valley around the Zelejovsky stream and the Zehrovka stream.
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: ŽEHROVKA
Tento obrázek byl pořízen na cestě z Nebákova do Podsemtína. Cesta vede podél Žehrovky. Toto údolí patří mezi Podtrosecká údolí, která byla v roce 1999 vyhlášena národní rezervací, aby se ochránily mokřady na dně údolí Želejovského potoka a Žehrovky.

Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

13. 10. 2011

Skywatch Friday: Autumnal Chateau


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODZIMNÍ ZÁMEK
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

12. 10. 2011

Outdoor Wednesday: On the Way


Around the Trosky castle are several bikeways. This is one of them.
See other Outdoor Wednesday.


VENKOVNÍ STŘEDA: NA CESTĚ
Okolo hradu Trosky vede několik cyklostezek. Tohle je jedna z nich.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

10. 10. 2011

Our World Tuesday: Old Beehive


This is the old beehive in the village Podsemín.
My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.

NÁŠ ÚTERNÍ SVĚT: STARÝ VČELÍ ÚL
Starý včelí úl ve vsi Podsemín.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

9. 10. 2011

Sunday Bridges: Bridge over Zehrovka


The stone bridge over Zehrovka in Podsemin.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST PŘES ŽEHROVKU
Kamenný most přes Žehrovku v Podsemíně. Most je známý z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.

Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

8. 10. 2011

Shadows in the Afternoon


The chateu park in Sychrov. View on the orangery.
See other shots from Scenic Sunday.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

ODPOLEDNÍ STÍNY
Zámecký park na Sychrově. Pohled na oranžerii.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.

Scenic Sunday

7. 10. 2011

Weekend Reflections: Orangery


This is the reflection from the orangery. You can find this in the Sychrov's park.
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: ORANŽERIE
Tuhle reflexi můžete najít v oranžerii sychrovského parku.

Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails