31. 8. 2011

Theme Day: Perspective


September theme day by the City Daily Photo is Perspective. This image was taken by my trip to Libochovice.  On the left is a hostel. It is located on the chateau premises.
Click here to view thumbnails for all participants

TÉMA DNE: PERSPEKTIVA
Zářiovým tématem dne na City Daily Photo je perspektiva. Tento obrázek byl pořízen na mém výletu do Libochovic. V obrázku vlevo - v prostorách zámku se nachází turistická ubytovna.
Podívejte se na další náhledy tématu dne.

Our World Tuesday: Libochovice


We spent one day of our summer holiday in a beautiful town in North Bohemia. In Libochovice is a Renaissance castle adapted in Baroque style. It was built by Italian builder Antonio della Porta in 1683 - 1690 by the Ohre river. Very interesting are the eight tile stoves from 1685. The biologist J.E. Purkyně was born in the castle in 1787 and today is his memorial hall there. The castle is surrounded by a French garden and an English park.
Při naší letní dovolené jsme strávili i den v krásném městečku v Severních Čechách. V Libochovicích se nachází krásný renesanční zámek upravený v barokním stylu. Zámek u řeky Ohře postavil italský stavitel Antonio della Porta v letech 1683-1690. Kromě jiného se v něm nacházejí i  kachlová kamna z roku 1685. V zámku se v roce 1787 narodil biolog J.E. Purkyně a dnes se tam nachází jeho památník. K zámku přiléhá francouzská zahrada a anglický park. 

Pro více informací se podívejte na stránky zámku: www.zamek-libochovice.cz

My World Tuesday is continuing under the new name: Our World Tuesday. In memory of Klaus, who created this meme with the contributors from around the world. Our World Tuesday is hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Náš úterní svět byl založen na památku autora Můj úterní svět, Klause. 

29. 8. 2011

Monday Doorways: Kelly's Pub


You can see the Kelly's pub doorway on the left. The pub is located in the Trebon (town in South Bohemia) castle. You will get into the castle park through the small gate.
Photogallery on "Krcma u Kellyho"
See more Monday Doorways by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

PONDĚLNÍ DVEŘE: KRČMA U KELLYHO
Prvními dveřmi můžete vstoupit do Krčmy u Kellyho, která se nachází v prostorách zámku v Třeboni. Malými vraty se dostanete o zámeckého parku.
Stránky krčmy.
Podívejte se na další Pondělní dveře u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


28. 8. 2011

Sunday Bridges: Foot Bridge in Dolanky


This is the foot bridge in Dolanky by Turnov. It will be used by the floods.
And on the another image is the second part of it. 

Toto je most pro pěší v Dolánkách u Turnova. Bývá využíván při povodních.

A tohle je druhá část mostu.


See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

27. 8. 2011

Rural Architecture


You will find this timbered hauses in Semily.  More about them on my winter post.
See other shots from Scenic Sunday.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

VESNICKÁ ARCHITEKTURA
Tyto roubenky naleznete v Semilech. Více o nich si můžete přečíst v mém zimním příspěvku.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.Scenic Sunday

26. 8. 2011

Weekend Reflections: On The Courtyard


You can find this bike on the courtyard of the Hruby Rohozec chateau.
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: NA NÁDVOŘÍ

Toto kolo můžete najít na nádvoří zámku Hrubý Rohozec.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

25. 8. 2011

Skywatch Friday: Storm Coming


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PŘICHÁZÍ BOUŘKA
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

23. 8. 2011

Watery Wednesday: On The Terrace


Small fountain on the terrace of the Hruby Rohozec chateau.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: NA TERASE
Malá fontánka na terase zámku Hrubý Rohozec.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

22. 8. 2011

Picnic


Another image of the Cervena Lhota chateau. By the lake is beautiful small park. Great place for picnic.


PIKNIK 
Další obrázek zámku Červená Lhota. U rybníku se nachází malý park. Skvělé místo pro piknik. 

20. 8. 2011

Sunday Bridges: Cervena Lhota


Renaissance chateau Cervena Lhota is located on a rocky island.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: ČERVENÁ LHOTA
Renesanční zámek Červená Lhota leží na skalnatém ostrůvku.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

Scenic Sunday: Chateau CourtyardThis is the courtyard of the Hruby Rohozec chateau. You may find it by the town Turnov.
See other shots from Scenic Sunday.


SCÉNICKÁ NEDĚLE: NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Toto je nádvoří zámku Hrubý Rohozec, který najdete u Turnova.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Scenic Sunday

19. 8. 2011

Weekend Reflections: Cervena Lhota


You can find this state chateau near the town Trebon in South Bohemia. The renaissance Cervena Lhota stands at the middle of a lake on a rocky island. It first mention about it is from the middle of the 14th century. The gothic castle was rebuilt on the renaissance chateau later. More about the chateau: www.zamek-cervenalhota.eu/en/
See more Weekend Reflections.


VÍKENDOVÉ REFLEXE: ČERVENÁ LHOTA
Tento státní zámek můžete najít v Jižních Čechách nedaleko Třeboně. Renesanční zámek stojí uprostřed rybníku na skalnatém ostrůvku. První zmínka pochází z poloviny 14. století. Gotický hrad byl později přestavěn na renesanční zámek. Více o zámku: www.zamek-cervenalhota.eu 
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

18. 8. 2011

Skywatch Friday: Early Evening


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODVEČER
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

17. 8. 2011

Outdoor Wednesday: By the Chateau


View on terrace, buildings for the staff and former brewery of the Hruby Rohozec chateau.
See other Outdoor Wednesday.


VENKOVNÍ STŘEDA: U ZÁMKU
Pohled na terasu, budovy předzámčí a bývalého pivovaru zámku Hrubý Rohozec.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

15. 8. 2011

My World Tuesday: Park by the Chateau


You may find this pleasing park by the Hruby Rohozec chateau. The small park is in English style. You can find a few precious trees and some statues from the 18th and 19th century there. (About the chateau: www.hruby-rohozec.eu/)
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.


MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: PARK U ZÁMKU
Tento příjemný park můžete najít u zámku Hrubý Rohozec. V tomto malém parku v anglickém stylu můžete najít několik vzácných stromů (platan javorolistý) a několik soch z 18. a 19. století. (Více o zámku: www.hruby-rohozec.eu)
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

14. 8. 2011

Sunday Bridges: Three Bridges by Hruby Rohozec


If you will walk down the steep stairs from yesterday's post, you will find by the Hruby Rohozec chateau two pedestrian bridges and a railway bridge.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: TŘI MOSTY U HRUBÉHO ROHOZCE
Pokud sejdete prudké schody ze včerejšího příspěvku, naleznete u zámku Hrubý Rohozec dvě lávky pro pěší a jeden železniční most. 

Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

13. 8. 2011

To the Hruby Rohozec ChateauOne of the nature trails leads from Turnov to Hruba Skala. Stairs are not as overgrown as it seems at the first sight.

NA ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Jedna z naučných stezek z Turnova vede i na Hrubou Skálu. Schody nahoru nejsou tak zarostlé, jak by se zdálo na první pohled.The second half of steep stairs. When you go after them, you will get to the Hruby Rohozec chateau.

See other shots from Scenic Sunday.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

Druhá polovina prudkých schodů. Když po nich vyjdete, dostanete se k zámku Hrubý Rohozec.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.Scenic Sunday

12. 8. 2011

Weekend Reflections: Castle in the Fountain


You can see the tower of the Trebon castle in the water reflection and the part of the barocque fountain from 1712.


The fountain ended with a statue of a raven pecking on the head of the fallen Turk. It reminds the victory of Adolf Schwarzenberg over the Turks at Rab.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: ZÁMEK VE FONTÁNĚ
Ve vodní reflexi můžete vidět věž zámku v Třeboni a část barokní fontány z roku 1712.  Fontána je zakončená soškou havrana,  který klove do hlavy Turka. Je to připomínka vítězství Adolfa Schwarzenberga nad Turky u Rabu.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

11. 8. 2011

Skywatch Friday: The Svet Pond (I)


We could see the sunlight between the darkclouds on the Svet pond.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: RYBNÍK SVĚT (I)
Svit slunce mezi mraky se odrážel v hladině Světa.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

10. 8. 2011

Outdoor Wednesday: Lord Of Castle


Lord of the Trebon castle on the tour of the estate.

VENKOVNÍ STŘEDA: ZÁMECKÝ PÁN 
Zámecký pán z Třeboně na své pravidelné obchůzce panství.


See other Outdoor Wednesday.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails