12. 1. 2013

Finally Snow! / Konečně trocha sněhu!


View on the Babylon hill, where some people enjoying this beautiful afternoon.
See another images on City Daily Photo, Sunny Simple Sunday, Seasonal Sundays and Scenic Sunday from around the world.

Pohled na kopec Babylon, kde si několik lidí užívalo krásného odpoledne.

Podívejte se na další snímky City Daily Photo, Sunny Simple Sunday, Seasonal Sundays a Scenic Sunday z celého světa. 

30. 12. 2012

PF 2013


Holliday greetings from Lomnice. After longer time new post. View from the window before a month.
Happy New Year everyone.

Sváteční pozdravy z Lomnice. Po delší době opět nový příspěvek. Pohled z okna na zasněženou okolní krajinu je asi měsíc starý. Krásný nový rok!

Show Sunnysimplesunday, see another shots on Scenic Sunday from around the world.  

19. 7. 2012

12. 7. 2012

After Storm / Po bouřce


Click for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

11. 7. 2012

Staircase / Schodiště


This staircase is located in Kuks on the opposite bank of the Elbe than Hospital. Originally led this staircase to the castle whose ruins were demolished in 1901. The Triton statue is on both sides of the staircase. Ewers flowed the spa wather which was replaced by the wine during celebrations.
Toto schodiště se nachází na opačném břehu Labe než Hospital. Původně toto schodiště vedlo k zámku jehož trosky byly roku 1901 strženy. Socha Tritonů je po obou stranách schodiště. Ze džbánů tekla lázeňská voda a při slavnostech ji nahrazovalo víno.


See more participant on the Nature Footsteps Water.
See more participant on the Water World Wednesday.
See other Outdoor Wednesday.
From around the world.

9. 7. 2012

Braun`s Nativity / Braunův Betlém


The so-called Braun's Nativity is a realisation of the unique Baroque sculptures in the landscape. The area was created by the baroque sculptor Matthias Bernard Braun and his workshop for Count Frantisek Antonin Spork as part of a residential and spa complex Kuks in 1718-1732. You can find this nature trail between the cities Dvur Kralove nad Labem and (Jaromer) Jaroměř about 3 km from Kuks. Part of sculptures in Novy les ranks among the best works of Czech Baroque sculptures and since 2001 is the area protected as a National Heritage. In a nearby quarry was quarried the stone for the Braun's sculptures. Renewed mining for the construction of the fortress Josefov (1780-1789) caused the great sculptures damage.
Takzvaný Braunův Betlém je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací, vytvořenou v letech 1718–1732 barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem a jeho dílnou pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást rezidenčního a lázeňského komplexu Kuks.
Můžete ho najít mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř asi 3 km severně od Kuksu. Část sochařských prací v Novém lese je řazena k nejkvalitnějším dílům českého barokního sochařství a od roku 2001 je areál chráněn jako národní kulturní památka.
V nedalekém lomu se těžil a nahrubo opracovával kámen pro sochy Braunovy dílny. Obnovená těžba při stavbě Josefovské pevnosti (1780-89) způsobila značné poškození plastik.
Click to see more Our World Tuesday. Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět

7. 7. 2012

View / Výhled


Each one view of this small village Kuks or Hospital is beautiful don`t you think?
Každý výhled na tuhle malou vesnici Kuks nebo Hospital je nádherný, nemyslíte?


Show Your Sunday Best, see another shots on Shadow Shot Sunday and Scenic Sunday from around the world.

Shadow Shot Sunday 2

Scenic Sunday

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails