31. 8. 2010

My World Tuesday: Wedding Horses

Wedding Horses on the chateau Hruba Skala courtyard. They are'nt waiting for me :-). Chateau belongs to the hotel now. But you can visit restaurant on the courtyard, gallery and view tower there.  

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: SVATEBNÍ KONĚ
Svatebná koně na nádvoří zámku Hrubá Skála. Nečekají na mne :-) Zámek dnes patří hotelu. Ale můžete zde navštívit restauraci na nádvoří, galerii a rozhlednu.


Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

29. 8. 2010

Sunday Bridges: Usti

This is the railway bridge in Usti (GPS Loc: 50°30'58.82"N, 15°27'42.278"E) to Stara Paka.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: ÚSTÍ
Tohle je železniční most v Ústí (GPS Loc: 50°30'58.82"N, 15°27'42.278"E) na cestě do Staré Paky.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


28. 8. 2010

Shadow Shot Sunday: Carving Decoration

This is the hunting-seat in Obora (Preserve). (GPS Loc: 50°31'12.89"N, 15°21'50.136"E) It was built in the second half on 19th century by family of Rohan. The building is bricked with carving decoration.

See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: DŘEVOŘEZBÁŘSKÁ VÝZDOBA
Toto je lovecký zámeček v Oboře. (GPS Loc: 50°31'12.89"N, 15°21'50.136"E) Byl postaven ve druhé polovině 19. století knížecí rodinou Rohanů. Budova je zděná s dřevořezbářskou výzdobou.

Podívejte se na další snímky a Shadow Shot Sunday (Nedělních stínů) z celého světa.27. 8. 2010

Reflections in Obora

Obora (Preserve) is the ideal place for walks in Lomnice.
See more Weekend Reflections.

OBORA V ODRAZECH
Ideální cíl procházek v Lomnici.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.

26. 8. 2010

Skywatch Friday: Hruba Skala


This is the view from the chateau Hruba Skala. (GPS Loc: 50°32'42.443"N, 15°11'42.131"E) The village on the shot has the same name - Hruba Skala.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: HRUBÁ SKÁLA
Tohle je výhled ze zámku Hrubá Skála. (GPS Loc: 50°32'42.443"N, 15°11'42.131"E) Vesnice na snímku má stejné jméno - Hrubá Skála. ZDE.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte

25. 8. 2010

F is for Fountain


This is the fountain in Jicin. The tower at the back is Valdicka brana (Valdice gate).
See more shots on the ABC Wednesday: F is for.... and see More Watery Wednesday.


F JAKO FONTÁNA
Toto je fontána v Jičíně. Věž vzadu je Valdická brána.
Podívejte se na další snímky
ABC středa F jako... nebo na další Watery Wednesday (Vodní středy).
24. 8. 2010

My World Tuesday: Climb at the Chateau


Area called Cesky raj (Bohemia Paradise) has many beautiful sandstone rocks and it is very popular among climbers. In Hruba Skala are creating a Czech climbing community and elite sandstone climbing. Therefore is the climb not missing at the chateau Hruba Skala.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: LEZENÍ U ZÁMKU
V oblasti zvané Český ráj je mnoho nádherných pískovcových skal a oblast je mezi horolezci velmi oblíbená. Na Hrubé Skále se vytvářela česká horolezecká komunita a ti nejlepší z pískovcového lezení. Proto lezení nesmí chybět ani u zámku Hrubá Skála.Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

23. 8. 2010

Peacock at the Chateau


This is the shot from the chateau Hruba Skala. The peacock was walking there proudly as the chateau owner and had no problems with the arriving cars.

PÁV NA ZÁMKU
Toto je snímek ze zámku Hrubá Skála. Páv tam pyšně chodil jako jeho majitel a neměl žádné problémy s přijíždějícími auty.See more shots on the Macro Monday and Blue Monday from around the world.


Podívejte se na další snímky Macro Monday (Pondělní makro) a Blue Monday (Modré pondělí) z celého světa.22. 8. 2010

Church of St. Joseph


This is the Church of St. Joseph (GPS Loc: 50°32'44.745"N, 15°11'20.597"E). It stands in front of the chateau Hruba Skala. The church was built in 1812 partial on the rock.
And the another view from the chateau side.

KOSTEL SV. JOSEFA
Toto je kostel sv. Josefa (GPS Loc: 50°32'44.745"N, 15°11'20.597"E), který stojí před zámkem Hrubá Skála. Kostel byl postaven roku 1812 částečně na skále.
A jiný pohled ze strany zámku.
See other shots from Scenic Sunday and Spiritual Sundays.

Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday) a Duchovní neděle (Spiritual Sundays).


21. 8. 2010

Sunday Bridges: Foot Bridge near Hruba Skala


You can go through this foot bridge (GPS Loc: 50°32'47.756"N, 15°11'20.66"E) on the way from the chateau Hruba Skala to the place called Adam's bed (cavern in the sandstone rocks). The foot bridge is not so high and the stears go into the sandstone rocks gap.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.


SUNDAY BRIDGES: LÁVKA NEDALEKO HRUBÉ SKÁLY
Přes tuto lávku (GPS Loc: 50°32'47.756"N, 15°11'20.66"E) můžete jít na cestě od zámku Hrubá Skála do místa zvaného Adamovo lože (sluj v pískovcové skále). Lávka není příliš vysoko a schody vedou do pískovcové skalní průrvy.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


20. 8. 2010

Weekend Reflection: Ducks on the Pond


This is the pond in Obora (Preserve). (GPS Loc: 50°31'15.352"N, 15°21'59.956"E) It was very nice weather for a walk today and the ducks were very hungry as usual.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: KAČENY NA RYBNÍKU
Tohle je rybník v Oboře. (GPS Loc: 50°31'15.352"N, 15°21'59.956"E) Dnes bylo velmi krásné počasí na procházku a kačeny byly jako obvykle velmi hladové.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.)


19. 8. 2010

Skywatch Friday: Early Evening on Babylon (II)


Last beautiful sky painting over Babylon hill.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODVEČER NA BABYLÓNĚ (II)
Poslední nádherné malby na obloze nad kopcem Babylón.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


18. 8. 2010

Variations of Green


Nameless pond (GPS Loc: 50°33'12.232"N, 15°11'0.431"E)in the Wilderness Area Hruboskalsko near Sedmihorky.
See other Outdoor Wednesday and Watery Wednesday.

ZELENÉ VARIACE
Bezejmenný rybník (GPS Loc: 50°33'12.232"N, 15°11'0.431"E)v Přírodní rezervaci Hruboskalsko nedaleko Sedmihorek.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a More Watery Wednesday.
17. 8. 2010

My World Tuesday: Walk in Sedmihorky


You can walk near Sedmihorky for example this way (GPS Loc: 50°33'10.012"N, 15°11'11.653"E).
The Joseph spring is closely.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: PROCHÁZKA V SEDMIHORKÁCH
Nedaleko Sedmihorek se můžete procházet třeba touto cestou.(GPS Loc: 50°33'10.012"N, 15°11'11.653"E).
Nedaleko je Josefův pramen.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

16. 8. 2010

Macro Monday: Hiding Place between The Nuts


This shot was taken after the rain.
See more shots on the Macro Monday. Hosted by Lisa.

PONDĚLNÍ MAKRO: SKRÝŠ MEZI OŘECHY
Snímek byl pořízen po dešti.
Podívejte se na další snímky Macro Monday


15. 8. 2010

Sunday Bridges: Roskopov


This is the train bridge in Roskopov (GPS Loc: 50°30'59.458"N, 15°29'19.779"E) on the road to the town Nova Paka. The first arch is over the Oleska stream.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.


SUNDAY BRIDGES: ROSKOPOV
Toto je železniční most v Roškopově (GPS Loc: 50°30'59.458"N, 15°29'19.779"E) na silnici do Nové Paky. První oblouk je nad Oleškou.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


14. 8. 2010

Shadow Shot Sunday: Picnic PlacePicnic place (GPS Loc: 50°31'16.822"N, 15°21'55.803"E) in Obora (Preserve) ca. half hour from square in Lomnice. Frish air from the wood and from the pond (see shot from yesterday) and beautiful landscape makes the place very pleasant.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

SNÍMKY NEDĚLNÍCH STÍNŮ: MÍSTO NA PIKNIK
Místo na piknik v Oboře ca. půl hodiny od náměstí v Lomnici. Čerstvý vzduch z lesa a od rybníku (viz včerejší snímek) a krásná krajina dělají místo velmi příjemným.
Podívejte se na další Shadow Shot Sunday (Snímky nedělních stínů) z celého světa.


13. 8. 2010

Weekend Reflection: Obora (Preserve)


This pond (GPS Loc: 50°31'15.352"N, 15°21'59.956"E) is in the part of Lomnice called Obora (Preserve). From the square it is ca. half hour by walk. The surrounding is very quiet and it is favourite place for walks.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE (OBORA)
Tento rybník se nachází v části Lomnice zvané Obora. Od náměstí je to asi půl hodina chůze. Okolí je velmi klidné a je to oblíbený cíl procházek.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


12. 8. 2010

Skywatch Friday: Early Evening on Babylon


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODVEČER NA BABYLONĚ
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


11. 8. 2010

Doorway


This is the doorway of the Church of St. Ignatius in Jicin. (GPS Loc: 50°26'10.638"N, 15°20'58.848"E) It was built in the first half of the 14th century in the Gothic-style and consecrated to St. James. Church was transferred to the Jesuits in 1622 and then consecrated to St. Ignatius. (www.jicin.org)
See more shots on the ABC Wednesday is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

DVEŘE
Tyto dveře patří kostelu sv. Ignáce v Jičíně. (GPS Loc: 50°26'10.638"N, 15°20'58.848"E) Byl postaven v první polovině 14. století v gotickém stylu a zasvěcen Sv. Jakubu. V roce 1622 byl odevzdán jezuitům a pak zasvěcen Sv. Ignáci. (www.jicin.org)
Podívejte se na další snímky ABC středa jako...


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails