28. 7. 2014

Rybník u rybníka / Two ponds


Snímek z cesty Okolo Světa.
This shot was taken on the trip Around the World (Pond).

See other shots on Mural Monday and Our World Tuesday.

12. 1. 2013

Finally Snow! / Konečně trocha sněhu!


View on the Babylon hill, where some people enjoying this beautiful afternoon.
See another images on City Daily Photo, Sunny Simple Sunday, Seasonal Sundays and Scenic Sunday from around the world.

Pohled na kopec Babylon, kde si několik lidí užívalo krásného odpoledne.

Podívejte se na další snímky City Daily Photo, Sunny Simple Sunday, Seasonal Sundays a Scenic Sunday z celého světa. 

30. 12. 2012

PF 2013


Holliday greetings from Lomnice. After longer time new post. View from the window before a month.
Happy New Year everyone.

Sváteční pozdravy z Lomnice. Po delší době opět nový příspěvek. Pohled z okna na zasněženou okolní krajinu je asi měsíc starý. Krásný nový rok!

Show Sunnysimplesunday, see another shots on Scenic Sunday from around the world.  

19. 7. 2012

SkyWatch Friday / Páteční sledování oblohyClick for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

12. 7. 2012

After Storm / Po bouřce


Click for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

11. 7. 2012

Staircase / Schodiště


This staircase is located in Kuks on the opposite bank of the Elbe than Hospital. Originally led this staircase to the castle whose ruins were demolished in 1901. The Triton statue is on both sides of the staircase. Ewers flowed the spa wather which was replaced by the wine during celebrations.
Toto schodiště se nachází na opačném břehu Labe než Hospital. Původně toto schodiště vedlo k zámku jehož trosky byly roku 1901 strženy. Socha Tritonů je po obou stranách schodiště. Ze džbánů tekla lázeňská voda a při slavnostech ji nahrazovalo víno.


See more participant on the Nature Footsteps Water.
See more participant on the Water World Wednesday.
See other Outdoor Wednesday.
From around the world.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails